Manel Sayrach profile picture
Manel Sayrach
Professor i coordinador TIC a E.Sadako http://msayrach.wordpress.com/ Treballant en entorns 1:1 amb iPad a l'escola. Apple Distinguished Educator Class of 2013
Barcelona